خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی مشاوره


ارکان سازمان ملل متحد


سازمان ملل متحد، اهداف و ارکان آن

سازمان ملل متحد، اهداف و ارکان آن

سازمان ملل متحد به چه منظوری به وجود آمد ؟پس از جنگ جهانی اول دولت ها تصمیم گرفتند که یک نهاد بین المللی را برای جلوگیری از تکرار جنگ و حفظ صلح جهانی به وجود آورند؛ از ...

نظر ۰ بازدید ۱۱۱۶


وکیل از ماوکیل از ما

  تهران وکیل   |   ارم بلاگ  


مشاوره support